Skolen som kulturarrangør

Hva skal dere gjøre?


Å forberede spillearenaen
De fleste forestillingene spilles i gymsaler som ikke opprinnelig er bygd for konserter og teaterforestillinger. For elevene er rommet noe de umiddelbart forbinder med andre aktiviteter og det er viktig at utøverne i samarbeid med skolen klarer å få gymsalen til å framstå som et magisk rom. Dette kan blant annet gjøres gjennom scenografi, kostymer, lys og regi. Sjekk spesifikasjoner i faktaark, for eksempel behov for mål på scene eller spilleområde, plassering av stoler, benker, matter, strømuttak, ampere, blending, ikke-blending, organisering av bærehjelp etc.

Lokalet skal være ordnet når utøverne kommer. Husk oppvarming på den kalde årstiden og sjekk om det er det tilstrekkelig med bærehjelp. Vær godt kjent med den tekniske delen i lokalet for eksempel strømuttak, hvor? Maks ampere?


Støy
Det er mye skolen kan bidra med for å hjelpe elevene til å holde seg fokusert på det som skjer på scenen. Det finnes mange forstyrrende konkurrenter som raskt tar oppmerksomheten. Vær oppmerksom på vifter, telefoner, åpne dører og vinduer. Trafikk inn og ut av lokalet er også med på å skape unødvendig uro. Legges forholdene til rette og enkle spilleregler følges, vil alle få en god opplevelse av forestillingen.


Plassering
Plassering av publikum er viktig for opplevelsen. Samarbeid tett med utøverne og finn den optimale løsningen basert på type forestilling og antall elever.

Stoler
For mange stoler gir elevene unødvendige valgmuligheter. Noen velger å sitte bakerst og melde seg ut. For få stoler kan skape behov for omorganisering og rigging like i forkant av konserten. Både for mange, og for få stoler skaper konkurranse for utøverne i og med at de tar fokus vekk fra elevenes konsertforventninger.

Rader
For mange rader med stoler kan også skape en dårlig formidlingssituasjon. Elevenes oppmerksomhet rettet mot utøverne er merkbar lavere fra sjette stolrad og bakover. Skolen bør legge opp til at alle elevene har størst mulig fysisk nærhet til utøverne. Under konserter legges det ofte opp til spilling langs gymsalens langvegg slik at utøverne kan møte elevene i bredden framfor å møte dem i dybden.

Midtganger
Det er ofte hensiktsmessig med en eller flere midtganger, særlig under konserter. Dette hjelper elevene med å komme lettere fram til sitteplassene sine. Når elevene kommer inn i et lokalet med orden og en høytidelig følelse av at noe spesielt skal skje, skaper det bedre forutsetninger for at akkurat det som skjer er spesielt.


Å forberede elevene
Noe av det viktigste skolen kan gjøre er å gi elevene forventninger til forestillingen. Organiser gjerne innslipp av elevene sammen med lærerne. Fra det øyeblikk elevene kommer gjennom døren til spillestedet, bør de få ro til å glede seg til forestillingen.. De må få tid til å kommentere til venner hva de ser og opplever og de må få tid til å bygge opp forventninger til hva som kan skje uten at andre hendelser kommer i veien.


Å forberede utøverne
Mange utøvere er ute på lange turneer som innebærer mange dager hjemmefra og en hverdag noe utenom det vanlige. Det er nye overnattingssteder, mye kjøring på ukjente veier, mye bæring, mye opprigg og nedrigg og mange forestillinger. Det kan være dager med mye venting og dager med mye stress.

Et godt møte med skolen betyr veldig mye for utøverne. Hverdagslige ting som parkeringsplass og å finne fram til spillestedet kan være utfordrende på nye steder. Henvis gjerne til toalett og garderobe. By gjerne på en kopp kaffe og inviter utøverne til lærerværelset. En god mottakelse er skolens måte å sikre seg en avslappet og fokusert utøver som er i stand til å levere sin beste prestasjon. Avklar med utøverne hvordan forestillingen skal begynne og om noen fra skolen skal ønske velkommen og takke for forestillingen.


Bærehjelp
Mange produksjoner trenger en viss grad av bærehjelp foran og etter forestillingen. Sjekk faktaarket om dette etterspørres.


Kulturkontakten
Det er viktig for skolen å ha en kulturkontakt, som er tilgjengelig før forestillingen og som kan svare på praktiske spørsmål om strømuttak, blending, plassering av utstyr, osv.


Nedrigg
Etter forestillingen kan utøverne ha et stramt tidsskjema for å rigge ned, pakke bilen, kjøre til neste spillested og rigge opp igjen. Skolens bistand etter konserten er ofte avgjørende for forestillingens kvalitet ved neste turnéstopp.