Evaluering

Lærer har ansvaret for å evaluere hvert DKS-besøk. 

Evaluering og eventuelle elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Det er altså hver gruppe på hvert trinn som skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. Dette skal gjøres så snart som mulig etter besøket.

Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken. Evaluering er obligatorisk.

Evaluering gjøres elektronisk. En lenke til evaluering sendes kulturkontakten i etterkant av hver produksjon.