Læreres rolle

Det er svært viktig at lærerne tar ansvar og involverer seg i de ulike tiltakene. Elevene blir påvirket av lærernes deltakelse og deres engasjement. For utøverne betyr det mye for motivasjonen å bli møtt med interesse og nysgjerrighet. En imøtekommende holdning fra lærerens sin side, uansett om formen og kulturuttrykk er kjent eller fremmed, vil bety mye for utbyttet for elevene.

Lærerne har et medansvar for at den praktiske tilretteleggingen blir best mulig. Vi ønsker at lærerne skal oppleve DKS-tilbudene som en viktig og naturlig del av skolehverdagen, og bruke materiell og ideer knyttet opp mot for - og etterarbeid. Det er flott når lærerne selv setter ut i livet egne ideer til elevaktiviteter knyttet til de ulike besøkene.

Den beste rollen lærerne kan ha under en forestilling er å sitte blant elevene for å dele opplevelsen med dem. På mange forestillinger står lærerne langs bakveggen med korte turer blant publikumet for å rette på elever som de vurderer til å ha uønsket atferd under konserten. Selv om det er godt ment kan det noen ganger virke forstyrrende både for utøverne og resten av publikum.

Barn og unge reagerer på estetiske opplevelser på forskjellige måter. Ønsket atferd under forestillinger kan ofte være av enn annen art en det som er godkjent atferd i klasserommet. Ofte er det tatt høyde for at slik atferd i forestillingen produksjonsprosess. Programmet er ofte formet slik at publikumet blir innhentet etter spesielle utadvendte sekvenser. Lærere som irettesetter en elev under konserten/forestillingen skaper ofte større forstyrrelser når de griper inn enn det eleven forårsaket i utgangspunkt.

Evaluering

Lærer har ansvaret for å evaluere hvert DKS-besøk. Evaluering gjøres elektronisk. En lenke til evaluering sendes kulturkontakt i etterkant av hver produksjon.