Tilbake
Skriv ut

Kulturarv 2020-2021: Operasjon Betongblanding

Operasjon Betongblanding


Presentasjon av den illegale motstandsbevegelsens utvikling i Vestfold under 2. verdenskrig, med vekt på de siste 12 månedene før frigjøringen 8. mai 1945. Spesifikt Operasjon Betongblanding 14. mars 1945 med vekt på de unge menneskene som var med på aksjonen eller opplevde aksjonene.

Målet med opplegget er at elevene skal bli kjent med lokalhistoriske hendelser i Vestfold under 2. verdenskrig og få en innføring i det lokale motstandsarbeidet konstrert rundt Milorg. 

Det er første gang at Aksjon Betongblanding er dokumentert helhetlig og samlet. Materialet inneholder også originalopptak med tidsvitner som aldri tidligere har fortalt sine historier. Dokumentasjonen har tatt over tre år. Prosjektet er lisensiert under CC BY-NC-SA 4.0 og er støttet av Fritt Ord, Forsvarsdepartementet, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg kommune, Horten kommune og Færder kommune.


Historisk bakgrunn
9. april 1940 var starten på den tyske invasjonen som etter to måneder med norsk motstand, endte med en fem år lang okkupasjon. Norge ble underlagt Det tredje riket, Adolf Hitlers nasjonalsosialistiske stat.

Ved hjelp av lokale støttespillere gjennom Vidkun Quisling og hans parti, Nasjonal Samling, skulle Norge gradvis omformes til et land styrt etter førerprinsippet, Hitlers mal.

Men dette skjedde ikke uten motstand. Tidlig i krigen var denne motstanden kjennetegnet av sivilsamfunnets motstand der lærere, foreldre, prester og studenter nektet å føye seg. Parallelt med dette ble det i det skjulte bygd opp en landsomfattende organisasjon, Milorg.
I Vestfold ble de fleste militære motstandsgrupper en del av denne i løpet av 1942/43, med unntak av Saborg som ikke gikk inn i Milorg før årsskiftet 1944/45.

Etter de alliertes invasjon av Frankrike 6. juni 1944 ble det fart i de allierte forsyningene av våpen til de illegale gruppene, også i Vestfold. 14. mars 1945 gjennomførte Milorg i Vestfold, D-15, en koordinert aksjon med kodenavn «Operasjon Betonglanding» med deltakere fra nesten alle kommunene i fylket.  Det var ikke en selvfølge at dette var mulig. Året før ble organisasjonen utsatt for tyske aksjoner med katastrofale utfall.

Over 3000 unge gutter i Vestfold var en del av Milorg, den militære delen av motstandsarbeidet i Norge. Mange barn og unge har en bestefar eller oldefar som var med, kanskje uten å vite det.

Utenom allierte flyangrep, var kanskje Aksjon Betongblanding det nærmeste vestfoldinger kom krigens brutalitet.

Lærerveiledning

Formidlingsopplegget


Gjennom dette opplegget vil elevene ble litt kjent med hva slags organisasjon dette var. Elevene vil dessuten i korte trekk ble kjent med andre grupper som var forløpere til Milorg. Det militære motstandsarbeidet utført av Milorg, ofte omtalt som «Gutta på skauen», var i etterkrigsårene en del av det norske fortellingen om krigen. I samtiden ble de i den tysk- og NS-kontrollerte pressen omtalt som banditter og terrorister.

Opplegget består av en presentasjon på 45 minutter om Milorg og den største operasjonen organisasjonen gjennomførte i Vestfold, Operasjon Betongblanding. Dokumentasjon om Operasjon Betongblanding er samlet på en lettnavigert nettside. Der finner elevene videoer, kart, dokumenter osv.

Deretter får elevene 25 minutter til å se på materialet på egenhånd. Lese, kikke på dokumenter, filmer og lignende På nettsiden http://www.aksjonbetongblanding.no kan de lese originaldokumenter, høre beretninger til øyenvitner og klikke seg gjennom historiske foto.  Nettsiden er bygget opp som et enkelt, interaktivt kart med klikkbare punkter for hver aksjon. Under hver aksjon presenteres aksjonene, planleggingen, tidsvitner osv. Materialet er svært omfattende, det er mellom én og to timer film, og tar for seg alle aksjoner i Vestfold 14. mars 1945.

Økten avsluttes med en 20 minutters drøfting rundt ulike former for motstand mot et autoritært system. Aksjon betongblanding hadde et militært formål, men tyskerne svarte med represalier med dødelig utfall. Var det verdt det? 


Tekniske krav
Elevene må ha tilgang til PC og nettleser. Elevene må ha med seg hodetelefoner i tillegg til mobiltelefon/PC/laptop/Ipad. 

Økten avsluttes med en 20 minutters drøfting rundt ulike former for motstand mot et autoritært system. Aksjon betongblanding

Opplegget kan knyttes til flere kompetansemål i LK06:

• Læreplan i norsk (NOR1-05)

• Vg3 – studieforberedende utdanningsprogram

• Muntlig kommunikasjon

• lytte til, systematisere og sammenfatte informasjon i muntlige tekster og reflektere over innholdet

• Skriftlig kommunikasjon

• Orientere seg i store mengder tekst av ulik kompleksitet og velge ut, sammenfatte og vurdere relevant informasjon

• Språk, litteratur og kultur

• Tolke og vurdere komplekse sammensatte tekster

• Læreplan i historie - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram (HIS1-02)

• Vg3 studieforberedende utdanningsprogram

• Historieforståelse og metoder

• Identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger

• Presentere en historisk person og drøfte hvordan samtidige ideer og samfunnsforhold påvirket denne personens tenkemåter og handlinger

• Undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

• Drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

• Gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

• Samfunn og mennesker i tid

• Vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

• Gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Thomas Nilsen og Hans Christian Moen
  • Produsent: Thomas Nilsen og Hans Christian Moen