Tilbake
Skriv ut

Visuell kunst 2020-2021: Personal Protection Equipment

Personal Protection Equipment - 

En performativ samtale og workshop med kunstneren Izabela Zolcinska og hennes broderte beskyttelsesdrakt.

Skapte umiddelbar nysgjerrighet hos elevene i programrådet! OG nå mer aktuell enn vi kunne forestille oss.

Personal Protection Equipment (PPE) er en drakt tett dekket av med nettverk av broderte røde tråder. Inspirasjonen til dette kunstverket kom bl. a. fra biohazard-draktene som brukes av medisinsk fagfolk i ebolainfiserte områder, og av forskere som jobber med dette viruset i labratoriene.

Del1:
​​​​​​​I introduksjonen viser kunstneren hvordan hun har jobbet seg frem til dette verket. Hun forklarer idéen og teknikken bak en lang prosess med brodering. På objektet har hun "tegnet" med symaskin røde tråder som kan likne på kroppens minste blodårer av sirkulasjonssystem - kapillarer. Samtalen om objektet utforsker fenomenet frykt i vår kultur. Bl. a. fenomenet å frykte blod - hemofobi. Visuelt språk med mye bruk av bilder og dialog med elevene.

Samtale med elevene om hvilke utfordringer og ulemper beskyttelsesdrakten gir.

Del 2:
Tegneworkshop hvor elevene blir skal  designe egne beskyttelses-emojier. I denne delen utfordres elevene til å søke etter mer menneskelig forbindelse mellom den som bruker beskyttelsesutstyr og for eksempel pasienter. Denne delen er tilpasset smittevernregler, og elevene tegner på vegger av plast.

Hva trenger du? Hva er dine behov? Hva kan du tilby andre når påført disse draktene? 
Elevene reflekterer og bruker sin erfaring i kontakt med med bruk av beskyttelsesutstyr i kontakt med andre mennesker.

Betydningen av møtet og workshopen:
Gir elevene førstehåndserfaring med hvordan kunstnere kan jobbe med dagsaktuelle utfordringer , og jobbe tverrfaglig. I tillegg belyses relasjonen mellom helsepersonell og virussmittede pasienter. I dette prosjektet er kunsten et verktøy for å spre informasjon, utvide kunnskapshorisonten og arbeide med emosjonell utvikling - med frykt, angst og stigmatisering.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Izabela Zolcinska