Tilbake
Skriv ut

Sjøfartsbyen TØNSBERG

Tønsberg, Norges eldste by, har en unik sjøfart-  og hvalfangsthistorie, som vi ønsker å formidle til våre etterkommere.
Målet med Sjøfartsbyen Tønsberg er å gi skoleelevene et bilde av vår viktigste næring, skipsfart, hvalfangst, verftsindustrien, og hva den betød for vår by og distrikt.

Seilskuteskipperen, fangstmannen, oppfinneren og hvalfangeren Svend Foyn, grunnleggeren av den moderne hvalfangst, er en viktig del av Tønsbergs historie, som formidles til skoleelevene ved bilder og film. Våre guider har selv vært med på hvalfangst, og er med på å gi et levende bilde av hvordan livet var om bord i hvalbåten og på hvalkokeriet hvor hvalen ble bearbeidet til de ulike produkter.
Tønsberg Sjøfartshistoriske senter har en rikholdig utstilling av skipsmodeller, hvalbåter, hvalkokerier og utstyr som gir et godt bilde av den næring som har bidratt til Tønsbergs velstand.


Program:

Elevene ønskes velkommen
Elevene gjør seg litt kjent med utstillingen
Historien om seilskuteskipperen, fangstmannen, hvalfangeren Svend Foyn
Pause (ca 10 minutter)
Film fra hvalfangsten
Spørsmål fra elevene, elevene ser på utstillingen i hvalfangstavdelingen


SKIPSFARTEN. Denne næringen har hatt stor betydning for Tønsberg. På slutten av 1880 var byen Norges største sjøfartsby. Byen og omegn hadde på dette tidspunktet over 250 redere, og de var med på å skape vekst, arbeidsplasser og velstand til vår region.

SVEND FOYN. Seilskuteskippern, fangstmannen Svend Foyn ble betraktet som grunnleggeren av den moderne hvalfangst som fikk en meget stor betydning for byen,distriktet og landet.

HVALFANGST I SØRISHAVET. Opptakten til dette eventyret var skapt av Svend Foyn, og mange av Tønsbergs redere innså at hvalfangst ville bli en næring som ville gi arbeidsplasser og inntekter. Hele 25 ekspedisjoner fra Tønsberg har deltatt i Sørishavet. Store deler av byens og distriktets næringsliv har opplevd god vekst fra hvalfangsten. Sjømannsforeningens guider har vært med på hvalfangsten i Sørishavet, og kan gi en levende skildring av historien som bragte arbeidsplasser og velstand til byen og distriktene.

NAVIGASJON. Å finne veien over havet har ikke alltid vært enkelt, og utviklingen her har også vært spennende. Fra å navigere skutene langs land hvor man var kjent, til å navigere skutene over havet ved hjelp av sol, måne, og stjerner er fascinerende. Navigasjonsutdannelsen i Tønsberg har eksistert i 150 år.

MASKINDRIFT AV SKIP. Helt fra tidenes morgen har båter og skip vært prisgitt naturen, vind og strøm. Seilskutene hadde sin storhetstid på 1800 tallet. Dampmaskinen gjorde sitt inntog i slutten på 1800 tallet, og seil ble byttet ut med maskinkraft. Dieselmotoren var en neste nyvinning, og dette ble en revolusjon for skipsfarten.

SJØTRANSPORT AV VARER. Sjøtransport av varer har alltid vært den mest økonomiske måten å transportere varer på. Utviklingen fra transport på seilskip til dagens moderne transport av varer er enorm. Følg transporten av varer fra fabrikk til kunde. Hvordan ivaretar man varene som blir transportert på skip. Transport av varer, over alle verdenshav, tank og bulktransport

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune
  • Kunstnere/grupper: Tønsberg Sjømannsforening
  • I samarbeid med: Tønsberg Sjømannsforening