Tilbake
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Skriv ut

BIBLIOTEKBESØK for 3. klasse

Alle elever i 3. klasse besøker Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Besøket starter med informasjon om biblioteket. Deretter blir det bokprat og høytlesning. Det blir omvisning i barneavdelingen. Elevene vil få sitt eget lånekort og kan låne bøker med seg hjem.

Lærerveiledning

Besøket starter med informasjon om biblioteket. Deretter blir det bokprat og høytlesning. Det blir omvisning i barnavdelingen. Elevene vil få sitt eget lånekort* og kan låne bøker med seg hjem.

Program for besøket: Klassen blir tatt imot av en bibliotekar og alle samles på Eventyrrommet og Bjørneboerommet.

Informasjon om biblioteket
Bokprat og høytlesning
Utdeling av lånekort *
Omvisning i barneavdelingen

Programmet med bibliotekar vil ta ca 40 minutter. Det er opp til den enkelte klasse hvor mye tid de vil bruke på besøket. Biblioteket anbefaler at elevene får noe tid på egenhånd til å låne bøker og evt. spise, det bør settes av  min. 1 time til dette. HUSK MATPAKKE!

* For de elevene som ønsker lånekort MÅ det sendes inn skjema på forhånd. Skjemaet må fylles ut og en foresatt må skrive under. Dette organiseres samlet fra hver skole. Klasselærer tar kopier av lånekortskjema og utlånsregler og deler ut til elevene. Skjemaene leveres eller sendes biblioteket senest 1 uke før bibliotekbesøket. Dette for å unngå stor belastning i ekspedisjonsskranken på selve besøksdagen. Biblioteket lager lånekortene på forhånd og deler dem ut til elevene når de kommer.

Skjemaene sendes pr internpost til 72000 Biblioteket eller pr post til:

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek, v/Randi Floberg
Postboks 2410
3104 TØNSBERG

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune
  • Kunstnere/grupper: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Om kunstner / utøver / gruppe