Tilbake
Skriv ut

Haugar kunstmuseum - ESPEN DIETRICHSON

Haugar Vestfold Kunstmuseum ønsker alle velkommen til omvisning og verksted i utstillingen ESPEN DIETRICHSON.

Omvisningens form og innhold tilpasses den aktuelle målgruppen.

For elevene i grunnskole og videregående skole knyttes formidlingen særlig til læringsmålene i kunst og håndverk, kunst, design og arkitektur, norsk, historie og samfunnsfag.

Espen Dietrichson (f. 1976) tar opp det abstrakte billedspråkets potensial som grunnlag for konseptuelt orienterte prosesser. Hans kunstneriske virke kan betraktes i lys av hvordan utforskningen av modernismen har fått en fornyet posisjon i både den internasjonale og den norske samtidskunsten. Gjennom appropriasjoner eller en direkte arkivbasert anvendelse problematiseres den abstrakte kunstens tradisjoner. Dietrichson synes særlig å forholde seg til suprematismen og den russiske anvantgardismen ved kunstnere som Ljublov Sergeneva Popova.

Dietrichson bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi og er representert ved Galleri Haaken i Oslo, hvor han har hatt flere separatutstillinger, senest i 2016. Han har stilt ut på Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal, Galleri F15 på Jeløya og i Malmø, Los Angeles, Lyon og Paris m. fl. Han vil vise tidligere og nye arbeider på Haugar vinteren 2019.

En brutalistisk arkitektur dekonstrueres og blir hengende igjen i et surrealistisk øyeblikk i Dietrichsons fotocollager.

I abstrakte skulpturer undersøker Dietrichson forholdet mellom flate og rom og vektlegger kvaliteter som geometri, struktur, materialbruk og overflate.

Akvarellenes speilformasjoner er komponert og tegnet for hånd, men viser også til datateknologiens uendelige muligheter. Dietrichson arbeider gjerne med repetisjoner og i serier i ulike medier innenfor samme grunnidé, slik reflekterer bilder og skulpturer hverandre.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune, Kulturskolen
  • Kunstnere/grupper: Haugar Vestfold kunstmuseum