Tilbake
illustrasjon fra Dyrvik Arkitekter
illustrasjon fra Dyrvik Arkitekter
illustrasjon fra Dyrvik Arkitekter
Skriv ut

TØNSBERG - En by i endring

Tønsberg - En by i endring består av en byvandring etterfulgt av et arkitekturverksted på Haugar Vestfold Kunstmuseum. 


BYVANDRING (60 min.)

Bygningers form og farge henger sammen med den tid de er skapt i og hvilke funksjoner de har. Med utsyn over kanalen får elevene et innblikk i hvordan byen har endret seg fra middelalderen og frem til i dag. Målsetning er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer:

  • Lokalhistorie, arkitektur og byens identitet. 
  • Moderne arkitektur. Materialer, form og funksjon.
  • Rommets betydning, bakgårder, torg og grønne lunger.
  • Bygningsvern, rivning eller gjenbruk? Eksempler på gjenbruk av historisk arkitektur.
  • Ulike arkitektoniske stilarter og hvordan de gjenspeiles i Tønsbergs arkitektur.

ARKITEKTURVERKSTED (75 min.)

Tønsberg vil oppleve en befolkningsøkning på 16 000 innbyggere de neste 15 årene og har et begrenset areal å bygge på. Inspirasjonen til verkstedsoppgaven vil være å utvikle en helt ny bydel i forlengelse av Kaldnes. Alle boliger skal her ha hverdagsbehovene dekket innen 5 – 10 minutters gange. Ved siden av boliger må det være mulighet for handel, møteplasser, rekreasjon, idrettsanlegg og offentlige tjenester som skole, barnehager og eldresenter. Sammen bygger elevene framtidens by, ut i fra hva de ønsker seg i byen i dag og hvordan de ser for seg fremtidens Tønsberg.

I verkstedet knyttet til dette prosjektet skal elevene få bygge med LEGO [LEGO Architecture]. 

Etter at Lego ble oppfunnet i 1958 har over 400 milliarder legoelementer blitt laget. Et unikt produkt med et fantastisk stort potensiale. Nettopp derfor har man også sett muligheten og benyttet det i ulike pedagogiske sammenhenger i forbindelse med læring og forståelse innen mange fag.

Med en mengde ulike legoklosser (vinduer etc.) vil elevene først få innblikk i konstruksjon og størrelse forhold med utgangspunkt i enkle oppgaver. Slik vil elevene oppleve at enkle moduler satt sammen oppleves som bygninger. 

Deretter får elevene i oppgave enkeltvis eller i par og lage en egen bygning.

Vi ser på legoklossen som et unikt verktøy fordi dette er noe elevene har kjennskap til fra før, men i løpet av disse oppgavene vil de forhåpentligvis få en ny måte å tenke LEGO og konstruksjon på.

Vi avslutter med å sette alle bygningene sammen slik at vi i fellesskap kan snakke om de ulike ideene og tankene som oppsto underveis.  

Ved hjelp av øvelser og egne konstruksjoner håper vi elevene vil få kjennskap til noen av de arkitektoniske grunnprinsipper som; rom, skala, masse og tetthet, overflate og symmetri, moduler og repetisjon. Og selvfølgelig eksperimentering og fantasi!

Læreplanmål

I arkitektur står kunnskap om det fysiske nærmiljøet sentralt. Dette innebærer kunnskap om hvordan bygningskulturen, inne- og uterom, kan påvirke vår hverdag. Tegning og bygging av modeller i målestokk inngår i hovedområdet og danner grunnlag for å forestille seg tredimensjonale rom ut fra tegninger og dataanimasjoner.

Etter 7. årstrinn

  • Bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger
  • Montere utstillinger andre presentasjoner i ulike typer rom
  • Beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune
  • Kunstnere/grupper: HAUGAR VESTFOLD KUNSTMUSEUM