tonsberg

Evaluering

Evaluering (lærer) og eventuelle elevkommentarer skal gi oss viktige innspill på hvordan de ulike produksjonene oppleves og fungerer for skolen og elevene som er målgruppen.

Det er altså hver gruppe på hvert trinn skal gi evaluering etter hvert besøk man har hatt. Dette skal gjøres så snart som mulig etter besøket.

Selve evalueringen er ingen stor jobb. Det meste er avkryssing samt felt for eventuelle kommentarer. 

Evalueringen av de ulike tiltakene er en viktig oppfølging av Den kulturelle skolesekken. Evaluering er obligatorisk.

 

Evalueringsskjema kan lastes ned her

Evalueringsskjema  (pdf)