Tønsberg kommune
Postadresse: Postboks 2410, 3127 TØNSBERG
Besøksadresse: Teie hovedgård, Banebakken 37, 3127 Tønsberg
Telefon: 33 29 24 81 , 4691 3170 • kontakt: Ketil R.Teigen
Kontaktperson:Ketil R Teigen, 33348100, ketil.teigen@tonsberg.kommune.no
Produksjonsliste
Program
Tønsberg kommune
Viser 35 produksjoner
Musikk • 8 - 10
Litteratur • 3 - 3
Scenekunst • VG1 - VG3
Scenekunst • 9 - 10
Visuell kunst • 6 - 6
Film • VG1 - VG3
Annet • VG1 - VG3
Litteratur • 6 - 7
Musikk • 8 - 10
Kulturarv • VG1 - VG3
Musikk • 1 - 4
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Scenekunst • 5 - 10
Litteratur • 7 - 7
Scenekunst • 1 - 4